ตารางการ Roll over SET50 DW41

Share on
Copied

เนื่องจาก SET50 Index DW41 จะดูแลสภาพคล่องเทียบกับราคา SET50 Index Futures
ดังนั้นนักลงทุนสามารถติดตาม Roll Over สัญญาที่ใช้เทียบตารางราคา จากข้อมูลด้านล่าง
โดยจะมีผลกับ DW ที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 สัปดาห์ทุกรุ่น

ตารางการ Roll over SET50 DW41

ธ.ค. 2565 – Roll over 26 ธ.ค. 2565 จาก S50Z22 เป็น S50H23
มี.ค. 2566 - Roll over 27 มี.ค. 2566 จาก S50H23 เป็น S50M23
มิ.ย. 2566 - Roll over 26 มิ.ย. 2566 จาก S50M23 เป็น S50U23
ก.ย. 2566 - Roll over 25 ก.ย. 2566 จาก S50U23 เป็น S50Z23
ธ.ค. 2566 - Roll over 25 ธ.ค. 2566 จาก S50Z23 เป็น S50H24

Share on
Share on
Copied

Trending Articles