รู้จักความแตกต่างระหว่าง DW อ้างอิงหุ้นไทย และ DW อ้างอิงดัชนี SET50