ข้อมูล SET50 Index DW41 พร้อม features ที่โดดเด่น

ดัชนี SET50 เป็นหนึ่งในดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของหุ้นไทยที่มีมูลค่าตลาดและสภาพคล่องสูงที่สุด นักลงทุนสามารถลงทุนในดัชนีผ่านทาง SET50 Index DW41 ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราทดในการลงทุนและเพิ่มโอกาสการลงทุนทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง J.P. Morgan พร้อมช่วยเหลือนักลงทุนตลอดการซื้อขาย

ข้อมูลหลักทรัพย์อ้างอิง

ราคา SET50 Index DW41 จะอ้างอิง SET50 Index Futures ที่มีสภาพคล่องสูงสุดซึ่งในสภาวะปกติจะเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสใกล้สุด ส่วน DW ที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 เดือนจะถูกเปลี่ยนไปอ้างอิงการเคลื่อนไหวราคาของ futures เดือนใหม่ที่มีสภาพคล่องสูงสุดเมื่อ futures ปัจจุบันเข้าใกล้วันหมดอายุ

More
ประเภท DW
ระดับสภาพคล่อง
DW ใหม่
ปริมาณซื้อขายสูง
ชื่อ DW ราคา Bid ปริมาณ Bid
('000)
เปลี่ยนแปลง (%) Effective
Gearing
Sensitivity Sensitivity
(จุดดัชนี)
Time Decay (%) Moneyness (%) วันซื้อขายสุดท้าย
ข้อมูลล่าสุด ณ
(ข้อมูล delayed 15 นาที)
แสดงผล 20 DW เพิ่มเติม

ข้อมูลที่สำคัญ

ข้อมูล SET50 Index และ Futures

ข้อมูลสำหรับ SET50 Index คลิก
ข้อมูลสำหรับ SET50 Index Futures คลิก

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง SET50 Index Futures และ SET50 Index DW

SET50 Index DW จำกัดผลขาดทุนเท่ากับเงินลงทุนเริ่มต้น ในขณะที่ SET50 Index Futures ไม่จำกัดผลขาดทุน