ตารางราคา DW41

ประโยชน์การลงทุนใน DW41 จาก J.P. Morgan

ดัชนีหุ้นสหรัฐ

Series A-G: รุ่น Gearing สูง

Series T-Z: Time Decay ต่ำ

หุ้นฮ่องกง

ดัชนีหุ้นจีน A-shares

SET50 Index DW สภาพคล่องสูง

Underlying
ระดับสภาพคล่อง
DW ใหม่
ปริมาณซื้อขายสูง
ชื่อ DW ราคา Bid ปริมาณ Bid
('000)
เปลี่ยนแปลง (%) Effective
Gearing
Sensitivity Sensitivity
(จุดดัชนี)
Time Decay (%) Moneyness (%) วันซื้อขายวันแรก วันซื้อขายสุดท้าย
ข้อมูลล่าสุด ณ
(ข้อมูล delayed 15 นาที)
ข้อมูลที่สำคัญ
สามารถใช้ตารางราคาจากเว็บไซต์ผู้ออกรายอื่นได้หรือไม่ ?
โปรดใช้ตารางราคาจาก jpmorgandw41.com สำหรับซื้อขาย DW41 เท่านั้น เนื่องจากระบบการดูแลสภาพคล่องกำหนดราคาโดยการอ้างอิงตารางราคาดังกล่าว
ราคา DW ที่แสดงในตารางราคาคือราคาอะไร
ราคา DW ที่แสดงในตารางราคาคือราคา Bid ของ DW โดยวัตถุประสงค์ของตารางราคาคือแสดงราคาที่นักลงทุนคาดว่าจะปิดสถานะ DW ได้