สรุปข้อมูลเบื้องต้นในการซื้อขาย MSCI China A 50 Connect Index DW

Share on
Copied

สรุปข้อมูลสำคัญในการประกอบการลงทุนใน MSCI China A 50 Connect Index DW

1. ข้อมูลเบื้องต้นของดัชนี MCA50 Index และองค์ประกอบของดัชนี
https://www.msci.com/our-solutions/indexes/china-a-50-connect

2. ข้อมูลระดับราคาของ MCA50 Index Futures และระดับดัชนีของ MCA50 Index
https://www.hkex.com.hk/Products/Listed-Derivatives/Equity-Index/MSCI-Indexes/MSCI-Indexes/APAC-Emerging-Market-Single-Country/Price-Return/MSCI-China-A-50-Connect-(USD)-Index-Futures?sc_lang=en#&product=MCA

 

Share on
Share on
Copied

Trending Articles