ใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าการลงทุนในหุ้นด้วย DW รุ่นอายุ 2 ปี

Share on
Copied

- ทางเลือกใหม่แทนการลงทุนในหุ้นด้วยการลงทุนใน DW รุ่นอายุ 2 ปี

ใช้เงินลงทุนต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นโดยตรง โดยอาศัยคุณสมบัติของ DW ที่มีอัตราทด (Effective Gearing)

- ลดปัญหา Time Decay ด้วยอายุ DW ยาว 2 ปี Time Decay ต่ำ ถือได้นานโดยเฉลี่ยประมาณ 10-20 วัน* ก่อนจะได้รับผลกระทบจาก Time Decay

- ลักษณะ Features อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าใกล้วันครบกำหนดอายุหรือเมื่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

- ถึงแม้การลงทุนใน DW รุ่นอายุ 2 ปี จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนใน DW รุ่นอายุสั้น แต่ยังคงมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนโดยตรงในหุ้น

- เริ่มต้นซื้อขายได้แล้ววันนี้ ในหุ้นอ้างอิงได้แก่:
AOT - AOT41C2605T
BH - BH41C2605T
CPALL - CPALL41C2605T
GULF - GULF41C2605T
KBANK - KBANK41C2604T
MINT - MINT41C2604T
OR - OR41C2605T
PTTEP - PTTEP41C2604T
TRUE - TRUE41C2604T

*ข้อมูล ณ วันซื้อขายวันแรก โดยนักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนวันเฉลี่ยที่จะได้รับผลกระทบจาก Time Decay ที่เป็นปัจจุบันได้จาก www.jpmorgandw41.com

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 

ข้อสังเกตในการพิจารณาโอกาสการลงทุน
ตัวอย่างข้อมูลตารางราคา

กรณีที่ 1 เลือกถือ DW ในช่วงเวลาที่ไม่มี Time Decay: กรณีนักลงทุนเริ่มถือสถานะ DW ในวันที่ 22 เม.ย. 2567 และราคาหลักทรัพย์อ้างอิงอยู่ที่ 117 บาท ราคา Bid DW จะอยู่ที่ 0.48 บาท โดยหากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 11 วัน ตั้งแต่ 22 เม.ย. 2567 – 3 พ.ค. 2567 จะพบว่าราคา Bid DW จะคงเดิมที่ 0.48 บาท
สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนสามารถถือสถานะใน DW ได้โดยที่ไม่โดนผลกระทบจาก Time Decay ในช่วงเวลาดังกล่าว

กรณีที่ 2 เมื่อไรที่เริ่มได้รับผลกระทบจาก Time Decay: ต่อเนื่องจากกรณีที่ 1 ณ ระดับราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่ 117 บาท Time Decay จะมีผลต่อสถานะการลงทุนในวันที่ 7 พ.ค. 2567 โดยราคาจะลดลง 0.01 บาท

กรณีที่ 3 วางแผนลงทุนอย่างไรเพื่อเข้าลงทุนในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจาก Time Decay น้อยที่สุด: เลือกเข้าสถานะในวันที่ที่ราคา DW เพิ่งปรับตัวลดลงจากผลของ Time Decay เช่น ในช่วงวันที่ 22 เม.ย. 2567 – 9 พ.ค. 2567 ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงคงที่อยู่ที่ 119 บาท หากนักลงทุนต้องการถือสถานะ DW เป็นระยะเวลา 10 วัน การเข้าถือสถานะในวันที่ 24 เม.ย. 2567 จะมีต้นทุน Time Decay ที่น้อยกว่าการเข้าถือสถานะในวันที่ 22 เม.ย. 2567

Share on
Share on
Copied

Trending Articles