ผลลัพธ์

Share on
Copied
ข้อมูล ณ 08 มิ.ย. 2

ข้อมูลทั่วไป

หลักทรัพย์อ้างอิง
ผู้ออก
ประเภท DW
ราคาใช้สิทธิ
ราคา Bid DW (บาท)
อัตราใช้สิทธิ /
ตัวคูณดัชนี (สำหรับดัชนี)
วันซื้อขายสุดท้าย
วันครบกำหนดอายุ

ข้อมูลทางเทคนิค

Effective Gearing
Sensitivity
ความผันผวนแฝง
Moneyness (%)
Time Decay (วัน)
Time Decay (%)

ข้อมูลตลาด

Volume การซื้อขาย DW
Volume การซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง