J.P.Morgan Thailand DW41

ข้อมูล DW41 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภทสิทธิ วันซื้อขายวันแรก วันซื้อขายวันสุดท้าย จำนวนวันที่เหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย (วัน) ค่าความผันผวนแฝง (%) ค่าความผันผวนในอดีตย้อนหลัง 90 วัน (%) สรุปข้อสนเทศ ข้อกำหนดสิทธิ
ADVA41C1905A ADVANC Call 2018-12-21 2019-05-28 8 38.5 17
ADVA41C1908A ADVANC Call 2019-02-26 2019-08-06 78 41 17
ADVA41C1910A ADVANC Call 2019-03-26 2019-10-15 148 41.7 17
ADVA41C1910B ADVANC Call 2019-03-26 2019-10-29 162 38.5 17
ADVA41P1908A ADVANC Put 2019-02-26 2019-08-06 78 44 17
ADVA41P1911A ADVANC Put 2019-05-02 2019-11-05 169 44 17
AMAT41C1908A AMATA Call 2019-02-26 2019-08-06 78 57 22.1
AOT41C1906A AOT Call 2019-01-15 2019-06-18 29 35.7 15.6
AOT41C1909A AOT Call 2019-04-10 2019-09-03 106 40 15.6
AOT41P1909A AOT Put 2019-04-10 2019-09-03 106 42 15.6
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2019-05-23 17:40 (Implied volatility and 90 days historical volatility are updated on daily basis)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน